Огласна табла за јавне набавке


Јавна набавка услуга- извођење екскурзије ученика млађих и старијих разреда за школску 2019/20.годину
Јавна набавка мале вредности - набавка бр.1.2.1./2020
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

23.01.2020.
Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка- огревно дрво за потребе ОШ"Слободан Јовић" Волуја са превозом за прву половину грејне сезоне 2020. године(период јануар - април)
Јавна набавка бр.1.1.2/2020.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

16.01.2020.
Јавна набавка мале вредности
Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у Основној школи "Слободан Јовић" Волуја
Набавка бр.1.1.1/2020
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

15.01.2020.

Јавна набавка мале вредности
Набавка електричне енергије за потребе ОШ"Слободан Јовић" Волуја за 2020.годину
Набавка број1.1.4/2020
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.01.2020.                                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 16.09.2019.година
12.09.2019
ЈАВНА НАБАВКА
огревно дрво за потребе Основне школе"Слободан Јовић" Волуја са превозом за другу половину грејне сезоне 2019. годину (период октобар-новембар)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.1.1.3/2019

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о додели уговора


 

16.08.2019.  


ЈАВНА НАБАВКА
Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у Основној школи "Слободан Јовић" Волуја
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/2019
позив за подношење понуда
конкурсна документација
odluka o dodeli ugovora

30.07.2019.
ЈАВНА НАБАВКА
Набавка услуге превоза деце, ученика и запослених у ОШ"Слободан Јовић" Волуја за школску 2019/20. годину
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2019

Позив за подношење понуда
конкурсна документација
измена конкурсне документације
12.08.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 
========================================================================

25.01.2019  

 
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
ЈАВНА НАБАВКА
Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у Основној школи "Слободан Јовић" у Волуји
 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/2019
 
======================================================================
25.01.2019.

 
ОДЛУКА:
у поступку јавне набавке мале вредности
о додели уговора о поступку набавке електричне енергије

одлука о додели уговора о поступку набавке електричне енергије ( .pdf)
 
31.01.2019.    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)
======================================================================
23.01.2019.

 
ЈАВНА НАБАВКА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 јавна набавка бр. 1.1.2/2019


за огревно дрво за потребе оосновне школе "Слободан Јовић" Волуја са превозом за прву половину грејне сезоне за 2019. године ( периос јануар-април)

позив за подношење понуде (.pdf)
конкурсна документација(.doc)
 
04.02.2019.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВАРА ЗА ОГРЕВ (.pdf)

05.02.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЅАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ОГРЕВ (.pdf)
====================================================================
 
21.01.2019.                         
НАПОМЕНА
 
обуставља се поступак јавне набавке пекарских производа за исхрану деце и ученика у Основној школи "Слободан Јовић" у Волуји
будући да се ни један понуђач није одазвао позиву


10.01.2019.
ЈАВНА НАБАВКА
Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у Основној школи "Слободан Јовић" у Волуји
 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/2019

Позив за подношење понуде (.pdf)
Конкурсна документација (.doc)

=====================================================================
 ЈАВНА НАБАВКА
Огревно дрво за потребе Основне школе „Слободан Јовић“ Волуја са превозом за другу половину грејне сезоне за 2018.годину
(период октобар - новембар)
 
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3/2018
 
Позив за подношење понуде (.pdf)
Конкурсна документација (.doc)

=====================================================================
04.07.2018.
ЈАВНА НАБАВКА
Набавка услуге превоза деце, ученика и запослених у ОШ ''Слободан Јовић'' Волуја за школску 2018/2019 годину
Позив за подношење понуде (.pdf)
Конкурсна документација (.doc)=====================================================================
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. година
Позив за подношење понуда огревно дрво:
 http://osslobodanjovicvoluja.nasaskola.rs/files/fajlovi/набавке/javne nabavke 2018./poziv%20za%20podno%C5%A1enje%20ponude.pdf

Конкурсна документација огревно дрво
http://osslobodanjovicvoluja.nasaskola.rs/files/fajlovi/набавке/javne nabavke 2018./%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%20prva%20polovina%20grejne%20sezone%202018.doc
=====================================================================
19.10.2017.
Јавне набавке мале вредности
Набавка добара: набавка новог путничког аутомобила путем финансијског лизинга

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(.doc)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (.pdf)
=====================================================================

01.08.2017.
Набавка: Огревно дрво за потребе ОШ " Слободан Јовић" Волуја са превозом за другу половину грејне сезоне за 2017.годину

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (.doc)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (.pdf)
=====================================================================
31.07.2017.
Набавка услуга превоза ученика и запосленоих у ОШ "Слободан Јовић" Волуја за школску 2017/2018.годину

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (.doc)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (.pdf)
02.08.2017.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊУ ПОНУДА/ПРИЈАВА (.pdf)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (.doc)
======================================================================

07.02.2017.
Набавка радова на замени оштећених радијатора, цеви и пратеће опреме на систему за централно грејање на објектима у подручном одељењу у Дубоки, са свим материјалима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2017
ЛИНК
14.02.2017.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка радова на замени оштећених радијатора, цеви и пратеће опреме на систему за централно грејање на објектима у подручном одељењу у Дубоки, са свим материјалима
ЛИНК
======================================================================
04.02.2017.
Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика Основне школе "Слободан Јовић"  у Волуји за партију 3
ЛИНК
======================================================================
03.02.2017.
Огревно дрво за потребе Основне Школе "Слободан Јовић" Волуја са превозом за прву половину грејне сезоне за  2017.године ( период јануар-април)
ЛИНК
=====================================================================
11.02.2015.
Огревно дрво за потребе Основне школе „Слободан Јовић“ Волуја са превозом - Конкурсна документација
 Огревно дрво за потребе Основне школе „Слободан Јовић“ Волуја са превозом - Позив за понуду

19.01.2015

Куповина горива  за потребе службених возила  Основне школе „Слободан Јовић“ Волуја Ред. бр. 1.1.2/2015


12.01.2015.
Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у Основној школи „Слободан Јовић“ у Волуји - конкурсна документација
Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у Основној школи „Слободан Јовић“ у Волуји - Позив за понуду

Набавка услуга:
Редни број: 2.2.9/2014 Преглед, контрола и сервис апарата за гашење пожара

НАБАВКА ДОБАРА 24.07.2014.

Набавка угља за потребе ОШ "Слободан Јовић" Волуја
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Угаљ мрки Коцка гранулације 30-65 мм, – 09111100 - Угаљ 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Угаљ мрки Коцка гранулације 30-65 мм, – 09111100 - Угаљ

НАБАВКА УСЛУГА 01.04.2014.
Набавка услуга Ред.број 2.2.18/2014 Дератизација  
Позив за подношење понуда и Образац понуде

НАБАВКА ДОБАРА 25.03.2014
Набавка добара Ред.број 2.1.7 Материјал за зидарске радове на објектима ОШ „Слободан Јовић“ Волуја
Позив за подношење понуда и Образац понуде

НАБАВКА ДОБАРА 25.03.2014
Набавка добара Ред.број 2.1.8.-2014 Материјал за молерске радове на објектима ОШ „Слободан Јовић“ Волуја
Позив за подношење понуда и Образац понуде

НАБАВКА ДОБАРА 25.03.2014
Набавка добара Ред.број 2.1.13.-2014 Набавка музичке опреме за потребе ОШ "Слободан Јовић" у Волуји
Позив за подношење понуда и Образац понуде


НАБАВКА РАДОВА 24.03.2014.
Набавка радова Ред.бр. 2.3.2. Радови на крову објекта кухиње у Раденки
Позив за подношење понуда
Образац понуде

НАБАВКА РАДОВА 24.03.2014.

 Набавка радова Ред.бр. 2.3.1. Молерајски и зидарски радови на објектима ОШ "Слободан Јовић" у Волуји
Позив за подношење понуда

Образац понуде

НАБАВКА ДОБАРА 21.03.2014.
Набавка разноврсних добара ради Репрезентације ОШ "Слободан Јовић" из Волује 

Позив за понуду и Образац понуде
26.03.2014 Исправљен образац понуде за набавку добара ради Репрезентације ОШ "Слободан Јовић" Волуја 

Набавка добра - Поновљени поступак 17.03.2014.

Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности Ред.бр. 1.1.2./2014 Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у ОШ "Слободан Јовић" у Волуји 17.03.2014

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Ред.бр. 1.1.2./2014 Набавка пекарских производа за исхрану деце и ученика у ОШ "Слободан Јовић" у Волуји 17.03.2014


НАБАВКА ДОБАРА 05.03.2014.

Конкурсна документација за ЈНМВ 
Ред.бр. 1.1.3./2014 Огревно дрво за потребе Основне школе "Слободан Јовић"  у Волуји (.doc)

Позив за понуде у јавној набавци мале вредности: 
Огревно дрво за потребе Основне школе "Слободан Јовић"  у Волуји Ред.бр. 1.1.3./2014 (.pdf)

НАБАВКА ДОБАРА 21.02.2014.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈНМВ Ред.бр. 1.1.2./2014 од 17.03.2014.године

ОБАВЕШТЕЊЕ 21.02.2014
Обавештење о исправци Позива за јавну набавку мале вредности Ред.бр. 1.1.1./2014 Куповина горива за потребе службених возила ОШ "слободан Јовић" Волуја


Исправљен Позив за подношење понуда за гориво (.pdf)

НАБАВКА ДОБАРА 20.02.2014.

Позив за достављање понуда за набавку рачунарске опреме 1.део
Позив за достављање понуда за набавку рачунарске опреме 2.део
Обрасци понуде за набавку рачунарске опреме


НАВАБКА ДОБАРА 19.02.2014.
Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије за потребе школе (.doc)

Дана 20.02.2014.године обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је дошло до измене Обрасца понуде за набавку електричне енергије. Нови, исправљен и допуњен образац понуде и позив за подношење понуда су доступни на следећим линковима:
Образац понуде за набавку електричне енергије Ред.бр. 2.1.2./2014 (.doc)
Позив за подношење понуда за набавку електричне енегрије (.bmp)

НАБАВКА ДОБАРА 18.02.2014.
Позив за подношење понуда за гориво (.pdf)
Конкурсна документација за набавку горива Ред.бр. 1.1.1./2014 (.doc)

НАБАВКА ДОБАРА 19.02.2014.
Образац понуда за хемијска средства за чишћење (.doc)
Позив за подношење понуда за набавку хемијских средстава за чишћење (.bmp)

НАБАВКА ДОБАРА 14.02.2014.
Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјали (.doc)
Позив за подношење понуда за набавку Ред.бр. 2.1.5./2014

ОГРЕВ 2013Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај