Ликовна култура

Наставник: Милан Глозић

Настава Ликовне културе у ОШ "Слободан Јовић" се обавља у централној школи у Волуји и подручним одељењима Дубока и Раденка.


Општи образовно-васпитни циљеви и задаци наставе Ликовне културе су:


 • Оспособљавање ученика да естетски мисли, просуђује и ликовно ствара,
 • Развој психичких функција и способности као  нпр. – опсервација, перцепција, машта, креативност, естетско процењивање и критика,
 • Неговање позитивних навика (навика да се прате збивања у ликовној ументости, скупљају репродукције посећују изложбе, музеји)
 • Развијање ликовне осетљивости за разне ликовне појаве и проблеме – односи боја, валер, контраст, композиција, хармонија, јединство и др,
 • Неговање љубави према ликовном стравалаштву, ликовној уметности и уметности уопште,
 • Изградња правилног односа према раду и учењу, формирање радних навика,
 • Подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности, стваралаштва, интелектуале радозналости, истраживање склоности и жеља за новим сазнањима у науци, култури, уметности...
 • Оспособљавање ученика за рационалну организацију и планирање рада, друштвених и слободних активности и слободног времена,
 • Подстицање разноврсних позитиних интересовања и склоности ученика и њихово професионално усмеравање,
 • Неговање хуманости, пријатељства и другарства,
 • Развијање љубави, пажње, разумевања и равноправних односа између дечака и девојчица,
 • Проширивање знања ученика из различитих ликовних подручја рада – сликање, цетање, графика, вајање, примењена уметност, визуелна комуникација, историја уметности,
 • Упознавање ученика са новим ликовним техникама рада и новим изражајним могућностима различитих ликовних средстава и материјала,
 • Учешће у културно-уметничким активностима у школи, и
 • Естетско уређење школске средине.
   
Ликовни радови ученика:​
 

 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај