Запослени


 

ДИРЕКТОР
Директор школе: Душица Јаношевић


СТРУЧНИ САРАДНИК
Психолог: Сања Вукојевић


НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Васпитачи: Бојана Станојковић, Ивана Давидовић-Коцић, Слаткица Илић
Разредна настава: Розица Драгојловић, Бобан Грујић, Живорад Жулумовић, Светлана Стојнић-Бешиновић, Мирјана Дрикић, Слаткица Илић

Предметна настава:
Српски језик: Александар Станковић , Никола Стојковић, Нешица Пауновић

Математика: Невена Милић, Горан Пауновић, Станко Гроздић
Енглески језик: Валентина Бабић,Невена Милић,Јована Ћамиловић,Дијана Гржобић
Музичка култура: Ивана Милановић 

Ликовна култура: Милан Глозић
Историја: Небојша Базић, Игор Јовић
Географија: Јелена Алексић, Станко Гроздић
Физика: Пера Пауњорић
Биологија: Љубица Стојиловић, Живанка Бранковић, Виолета Пешић, Дејан Пауљесковић
Хемија: Слободан Јовановић, Живанка Бранковић, Светлана Марковић
Техника и технологија: Златибор Јеремић
Физичко васпитање: Владан Стоиљковић, Владимир Ћамиловић
Руски језик: Милијана Митић, Марина Љушкић
Верска настава: Душан Боројевић
Информатика и рачунарство: Дејан Пауљесковић

Грађанско васпитање:
Јелена Алексић,Бојана Станојковић
Хор и оркестар: Ивана Милановић
Цртање вајање и сликање: Милан Глозић
Свакодневни живот у прошлости: Небојша Базић, Игор ЈовићСЕКРЕТАРИЈАТ
Секретар: Драгана Милошевић Марковић

РАЧУНОВОДСТВО
Јована Грујић,Данијела Булутић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Марина Вунтуришевић, Санела Аврамовић, Радојка Милошевић, Емина Трифуновић, Слађана Николић
Домар: Жикица Страиновић, Владислав Бешиновић, Дејан Милошевић 
Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај