Руски језик

Волуја:     Сања Аћимовић
Дубока:    Нешица Пауновић
Раденка:  Нешица Пауновић