Информатика и рачунарство

Предметни наставник Мирослав Миленковић
                                                                                                                              

  
                                

5. разред 6. разред 7. разред 8. разред


Информатичка секција:  Петком у 13:00  
          

уџбеници који се користе у настави
5. разред Завод за уџбенике
6. разред Завод за уџбенике
7. разред Завод за уџбенике
8. разред Завод за уџбенике


 
     
  
       Кабинет у Волуји                              Кабинет у Дубоки                          Кабинет  у Раденки