Одељењске старешине

Школска 2021/22.година
 
I-1,IV-1 Розица Драгојловић
I-2,III-2 Мирјана Дрикић
I3,II-3,III-3,IV-3 Слаткица Илић
II-1 Бобан Грујић
II-2,IV-2 Светлана Стојнић Бешиновић
III-1 Живорад Жулумовић
V-1 Горан Пауновић
V-2 Невена Милић
V-3 Милан Глозић
VI-1 Данијела Булутић
VI-2 Ивана Милановић
VI-3 Нешица Пауновић
VII-1 Никола Стојковић
VII-2 Јелена Алексић
VII-3 Милијана Митић
VIII-1 Дејан Пауљесковић
VIII-2 Златибор Јеремић
VIII-3 Станко Гроздић


Школска 2020/21.година
 
I-1 Живорад Жулумовић
I-2,III-2 Мирјана Дрикић
I3,II-3,III-3 Слаткица Илић
II-1,IV-1 Розица Драгојловић
II-2,IV-2 Светлана Стојнић Бешиновић
III-1 Бобан Грујић
V-1 Данијела Булутић
V-2 Ивана Милановић
V-3 Нешица Пауновић
VI-1 Никола Стојковић
VI-2 Јелена Алексић
VI-3 Милена Јанковић
VII-1 Дејан Пауљесковић
VII-2 Златибор Јеремић
VII-3 Станко Гроздић
VIII-1 Горан Пауновић
VIII-2 Невена Милић
VIII-3 Милан Глозић

 

 

ВАСПИТНА ГРУПА
Волуја Бојана Станојковић
Дубока Ивана Давидовић
Раденка Слаткица Илић