Запослени


 

ДИРЕКТОР
Директор школе: Душица Јаношевић


СТРУЧНИ САРАДНИК
Психолог: Сања Вукојевић


НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Васпитачи: Бојана Станојковић, Ивана Давидовић-Коцић, Слаткица Илић
Разредна настава: Розица Драгојловић, Бобан Грујић, Живорад Жулумовић, Светлана Стојнић-Бешиновић, Мирјана Дрикић, Слаткица Илић

Предметна настава:
Српски језик: Александар Станковић , Никола Стојковић, Нешица Пауновић

Математика: Невена Милић, Горан Пауновић, Станко Гроздић
Енглески језик: Данијела Булутић, Марија Рибарић, Данијела Јанковић
Музичка култура: Бранка Драгићевић ,Ивана Милановић 

Ликовна култура: Милан Глозић
Историја: Небојша Базић, Игор Јовић
Географија: Јелена Алексић, Данијела Јанковић
Физика: Пера Пауњорић
Биологија: Љубица Стојиловић, Живанка Бранковић, Виолета Пешић, Милена Јанковић
Хемија: Слободан Јовановић, Живанка Бранковић, Светлана Марковић
Техника и технологија: Златибор Јеремић, Дејан Пауљесковић,Станко Гроздић
Физичко васпитање: Владан Стоиљковић, Владимир Ћамиловић
Руски језик: Валентина Бабић, Марина Љушкић
Верска настава: Дејан Ромањак
Информатика и рачунарство: Дејан Пауљесковић,Невена Милић

Грађанско васпитање:
Јелена Алексић,Бојана Станојковић
Хор и оркестар: Бранка Драгићевић ,Ивана Милановић
Цртање вајање и сликање: Милан Глозић
Свакодневни живот у прошлости: Небојша Базић, Игор ЈовићСЕКРЕТАРИЈАТ
Секретар: Никола Милић

РАЧУНОВОДСТВО
Светлана Пауљесковић, Јована Грујић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Марина Вунтуришевић, Санела Аврамовић, Шојановић Зора, Љубинка Дрикић, Радојка Милошевић, Емина Трифуновић, 
Домар: Жикица Страиновић, Владислав Бешиновић, Драги Лезић