Распоред часова по разредима

Измена распореда часова по одељењима од 30.11.2020 године

I разред

Волуја          Дубока          Раденка

Iразред

Волуја          Дубока          Раденка


III разред

Волуја          Дубока          Раденка


IV разред
 
Волуја          Дубока
          Раденка

разред

Волуја          Дубока          Раденка

VI разред

Волуја          Дубока          Раденка

VIразред

Волуја          Дубока          Раденка

VIIразред

Волуја          Дубока          Раденка


Распореда часова по одељењима од 01.09.2020 године


I разред
 
Волуја          Дубока          Раденка

Iразред

Волуја          Дубока          Раденка


III разред

Волуја          Дубока          Раденка


IV разред

Волуја          Дубока          

разред

Волуја          Дубока          Раденка

VI разред

Волуја          Дубока          Раденка

VIразред

Волуја          Дубока          Раденка

VIIразред

Волуја          Дубока          Раденка